Cập nhật lúc00:00, Thứ Năm, 27/07/2017 (GMT+7)
(HPĐT)- Về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, nhiều ý kiến cho rằng, cần lưu ý đến tiềm năng, lợi thế và đặc trưng của thành phố để mô hình nông thôn mới ven đô với những đặc thù về cảnh quan, môi trường, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống vật chất- tinh thần của người dân… Tham gia góp ý dự thảo, các đại biểu cho rằng, cần nêu cụ thể hơn nữa nguyên nhân chủ quan, khách quan cũng như lợi thế thực hiện mục tiêu đề ra, nhấn mạnh vai trò của người dân đối với xây dựng nông thôn mới…
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321