Cập nhật lúc23:16, Thứ Tư, 07/05/2014 (GMT+7)
(HPĐT) - Thành phố phát huy các mô hình, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM như hỗ trợ các địa phương xi măng xây dựng đường nội đồng, đẩy mạnh xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất, trồng cây phân tán, phát động các hộ dân nông thôn hiến đất làm đường giao thông; thực hiện xã hội hóa trong thu gom rác thải