Cập nhật lúc16:42, Thứ Hai, 10/04/2017 (GMT+7)
Thực tế, việc rà soát này mang lại hiệu quả rõ rệt khi khối lượng công việc được giải quyết nhanh hơn, nhiều hơn. Số vụ việc quá hạn xử lý trong quý 1 chỉ còn 5,3%. Rà soát ngẫu nhiên việc thực hiện 10 thông báo của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố có 21/27 việc hoàn thành ( 78%); 6/27 việc chưa hoàn thành dứt điểm ( 22%). Tuy nhiên, theo các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố, có những việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương, ngành nhưng vẫn kính chuyển xin ý kiến UBND thành phố. Điều này thể hiện trách nhiệm công vụ chưa cao. Lãnh đạo UBND thành phố không xử lý những việc như vậy, yêu cầu ngành, địa phương phải tự giải quyết.
.
.