Cập nhật lúc22:18, Thứ Sáu, 28/10/2016 (GMT+7)
Cơ chế thị trường cùng những yêu cầu, đòi hỏi mạnh mẽ của quá trình đổi mới, tái cơ cấu nền kinh tế xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp (DN) khác nhau, thay vì chỉ có một loại hình DN nhà nước như trước đây. Vì thế, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng để phù hợp với các loại hình DN được Trung ương, Thành ủy Hải Phòng đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp, đạt hiệu quả bước đầu.
.
.