Cập nhật lúc10:37, Thứ Bảy, 23/04/2016 (GMT+7)
Báo Hải Phòng nhận được đơn của ông Đào Văn Biệu, ở thôn 3, xã Gia Minh (huyện Thủy Nguyên) kiến nghị về việc UBND huyện Thủy Nguyên thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích đầm của gia đình ông phục vụ dự án xử lý rác thải rắn trên địa bàn xã Gia Minh chưa thỏa đáng.
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321