Cập nhật lúc17:20, Thứ Bảy, 11/07/2015 (GMT+7)
Báo Hải Phòng nhận được đơn của các ông Nguyễn Văn Cân và ông Nguyễn Hữu Quanh, ở xã Thủy Triều (huyện Thủy Nguyên). Ông Nguyễn Văn Cân là thương binh hạng ¼ khiếu nại việc ông được UBND xã giao đất có thu tiền sử dụng đất từ năm 2004, đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Ông Nguyễn Hữu Quanh là cựu chiến binh, ông cho rằng năm 2010, hộ ông được xét cấp 1 suất đất nhưng Chủ tịch UBND xã Thủy Triều Trần Văn Tuấn "bán" cho các hộ khác để trục lợi. Đến nay, gia đình ông chưa được cấp đất. Cả hai đơn trên đều liên quan đến ông Trần Văn Tuấn.
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321