Cập nhật lúc21:47, Thứ Sáu, 30/06/2017 (GMT+7)
Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn thành phố có 88 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đóng góp 918,5 triệu đồng vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa (ĐƠĐN) năm 2017 của thành phố. Ủng hộ quỹ là trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để chăm sóc người có công (NCC) với cách mạng.
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321