Sở Tài nguyên-Môi trường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính
98,5% hồ sơ giải quyết đúng hạn
Cập nhật lúc11:38, Thứ Bảy, 10/03/2018 (GMT+7)

Ngày 1-2-2018, Sở Tài nguyên-Môi trường (TNMT) công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) ứng dụng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Đây là kết quả kế hoạch hiện đại hoá nền hành chính công của Sở TNMT.

 

Theo đó, toàn bộ hoạt động quản lý hành chính của Sở từ văn phòng đến các phòng, đơn vị trực thuộc đều được chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001:2015. Trước đó, Văn phòng sở phối hợp với Trung tâm Thông tin tin học Văn phòng UBND thành phố thực hiện ứng dụng phần mềm điện tử HP-eoffice để quản lý văn bản đi và đến. Việc ứng dụng này hỗ trợ cho công tác chỉ đạo, điều hành; tạo thuận lợi cho hoạt động thống kê, kết xuất, tích hợp, kết nối thông tin với Văn phòng UBND thành phố. Đến nay, cơ bản việc luân chuyển, gửi, nhận văn bản nội bộ được thực hiện qua phần mềm, tiết kiệm chi phí in, ấn, phô tô văn bản. Đồng thời, giúp lãnh đạo sở theo dõi, diều hành và kiểm soát tình trạng xử lý công việc của các phòng, đơn vị và của từng cán bộ, công chức,viên chức trong cơ quan. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở đều được đăng tải đầy đủ các nội dung về cách thức thực hiện, phần hồ sơ, thời gian giải quyết, phí và lệ phí, kết quả, yêu cầu, điều kiện và các mẫu đơn, tờ khai trên trang Cổng thông tin điện tử của Sở và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuận tiện trong tra cứu, tìm hiểu. Sở duy trì thường xuyên công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

 

Bên cạnh đó, để kiểm soát tốt hơn công tác thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, Sở TNMT thành lập tổ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ UBND, Chủ tịch UBND thành phố giao. Văn phòng Sở là đơn vị đầu mối thường trực cập nhật, theo dõi, đôn đốc, báo cáo thường xuyên tiến độ công việc; tham mưu tập trung rà soát, xử lý dứt điểm số việc tồn đọng kéo dài, giải quyết tình trạng sót việc, quên việc; tính chủ động phối hợp trong tham mưu giải quyết công việc được tăng cường; hiệu quả thực hiện, chất lượng văn bản có chuyển biến rõ rệt; bảo đảm các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND thành phố được triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc. Những giải pháp này được áp dụng thí điểm và đạt hiệu quả cao trong năm qua. Năm 2017, Sở TNMT là một trong những đơn vị có số lượng công việc thành phố giao nhiều nhất trong số các sở, ngành với hơn 1000 nhiệm vụ. Kết thúc năm 2017, sở hoàn thành giải quyết hơn 90% số nhiệm được giao, phần lớn nhiệm vụ được giải quyết đúng hạn. Trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, TTHC tại bộ phận “Một cửa” được cải tiến. 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận “Một cửa”. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 98,5%, hồ sơ quá hạn chỉ có 0,39%.

 

Cùng với đó, Sở TNMT đang xây dựng hệ thống phần mềm “Một cửa” và “Một cửa liên thông”. Đây là cơ sở để Sở tham gia thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử, mô hình mẫu hệ thống quản lý văn bản điện tử 4 cấp chính quyền. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC, Sở TNMT nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

 

Bảo Châu

 

 

.