Cập nhật lúc16:42, Thứ Sáu, 16/03/2018 (GMT+7)
Năm 2017, xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy) được cấp 80 triệu đồng hỗ trợ xử lý chất thải rắn nông thôn. Xã cơ bản thu gom, xử lý lượng rác tồn đọng trên các tuyến đường, ở các khu dân cư. Tuy nhiên, để bảo đảm vệ sinh môi trường hiệu quả lâu dài, bền vững vẫn là bài toán khó đối với địa phương.
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321