Cập nhật lúc21:07, Thứ Tư, 28/09/2016 (GMT+7)
Là thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực giám định kỹ thuật cao, tập trung vào các chuyên ngành: Năng lượng, hàng hải, tài sản kỹ thuật, vật tư hàng hóa, máy móc thiết bị.
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321