Cập nhật lúc21:03, Thứ Hai, 11/01/2016 (GMT+7)
Công ty cổ phần DAP – Vinachem chuyên sản xuất phân bón phức hợp DAP chất lượng cao, vốn nhà nước chi phối (64%). Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất Công ty thông báo tuyển lao động có tay nghề cơ khí, sửa chữa xe cơ giới, cụ thể như sau:
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321