Cập nhật lúc09:05, Thứ Hai, 28/11/2016 (GMT+7)
Lưu ý: Chỉ phỏng vấn những ứng viên khi đạt yêu cầu, công ty phỏng vấn lần đầu qua điện thoại, hồ sơ tuyển dụng không trả lại, hồ sơ có thể nộp bằng chuyển phát nhanh.
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321