Cập nhật lúc17:45, Chủ Nhật, 26/07/2015 (GMT+7)
Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh (VietAnh) tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên và Trợ lý kiểm toán viên như sau:
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321