Sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thủ tục để Cảng Lê Quốc được công bố cảng biển
Cập nhật lúc16:32, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)

Báo Hải Phòng nhận được đơn của Công ty TNHH Lê Quốc, trụ sở tại số 442, đường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) kiến nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 (HQKV1) thông báo Cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương của công ty (gọi tắt là Cảng Lê Quốc) “không được tiếp nhận tàu thuyền và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh”, gây khó khăn cho hoạt động của doanh  nghiệp.

 

Phóng viên Báo Hải Phòng làm việc với lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, tìm hiểu vụ việc, được biết:

 

Năm 2010, Cảng Lê Quốc của Công ty TNHH Lê Quốc được Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận đầu tư xây dựng với chiều dài 200 m để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 3.000 WT đầy tải và tàu đến 5.000 WT giảm tải bốc xếp hàng rau quả, thực phẩm tổng hợp phục vụ sản suất kinh doanh. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, công ty mới hoàn thành đầu tư xây dựng 100 m cầu cảng. Ngày 13-12-2013, Cục Hàng hải Việt Nam ra văn bản số 4488 cho phép Cảng Lê Quốc khai thác thử nghiệm trên 100 m cầu cảng đã xây dựng. Từ đó đến nay, Cảng Lê Quốc chưa hoàn thiện xây dựng và các thủ tục để được công bố hoạt động chính thức của cảng biển, mà vẫn phải xin phép Cục Hàng hải Việt Nam gia hạn khai thác thử nghiệm (6 tháng gia hạn một lần). Do đó, từ năm 2014 đến nay, Cảng Lê Quốc không có tên trong danh mục bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam tại các Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải công bố hằng năm.

 

Căn cứ Luật Hải quan năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành, Cảng Lê Quốc chưa đủ điều kiện thực hiện giám sát, quản lý hải quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan hải quan không được thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại đây. Do đó, ngày 23-6-2017, Chi cục HQKV1 ban hành Thông báo số 3629 thông báo “đưa các cảng không nằm trong danh mục các cảng biển Việt Nam, trong đó có Cảng Lê Quốc, ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan do Chi cục quản lý”.

 

Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Lê Quốc, tại văn bản số 4939 của Tổng cục Hải quan ngày 26-7-2017 nêu rõ: Trước tháng 5-2017, Cục Hải quan Hải Phòng vận dụng một số công văn của Cục Hàng hải tạo điều kiện cho Công ty TNHH Lê Quốc sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn trong thời gian chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng và hồ sơ trình Bộ Giao thông Vận tải công bố cảng biển là chưa phù hợp với quy định. Tuy nhiên, Thông báo số 3629 của Chi cục HQKV1, có nội dung chưa phù hợp về thẩm quyền.

 

Phó cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Kiên Giang cho biết: Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, ngày 27-7-2017, Cục Hải quan Hải Phòng có thông báo thu hồi văn bản số 3629 của Chi cục HQKV1. Đồng thời, Cục Hải quan Hải Phòng thông báo tới một số doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Lê Quốc, về việc “cơ quan hải quan không làm thủ tục cho phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hoá xuất nhập khẩu tại các bến cảng không nằm trong danh mục bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam do Bộ Giao thông-Vận tải công bố năm 2017”. Cục Hải quan Hải Phòng sẽ tạo mọi thuận lợi trong việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại cảng biển, cảng thuỷ nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh nếu đáp ứng quy định tại Luật Hàng hải, Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Như vậy, những kiến nghị của Công ty TNHH Lê Quốc phần nào có cơ sở, được Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng giải quyết. Song, về lâu dài, để hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả, phù hợp quy định của pháp luật, Công ty TNHH Lê Quốc sớm đầu tư kinh phí hoàn thiện cảng theo đúng cam kết, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để đủ điều kiện được công bố cảng biển theo quy định. Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hải Phòng hướng dẫn các doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Lê Quốc, hoàn thiện hồ sơ để được công bố cảng biển, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và phát triển.

 

Minh Nhi

 

.