Cập nhật lúc11:22, Thứ Tư, 27/07/2016 (GMT+7)
Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng tàu trên chở khoảng 40 nghìn lít xăng. Tại thời điểm kiểm tra các thành viên trên tàu không xuất trình được giấy tờ về Người, phương tiện và hàng hóa có liên quan. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng tàu trên chở khoảng 40 nghìn lít xăng. Tại thời điểm kiểm tra các thành viên trên tàu không xuất trình được giấy tờ về Người, phương tiện và hàng hóa có liên quan.
.
123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321