Cập nhật lúc10:58, Thứ Bảy, 30/08/2014 (GMT+7)
Hải Phòng là một trong 13 địa phương trong cả nước thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại. Với sự quan tâm chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền, các Văn phòng thừa phát lại ở thành phố bắt đầu đi vào hoạt động, có hiệu quả bước đầu.Bên cạnh đó, các văn phòng cũng còn một số vướng mắc và thiếu kinh phí hoạt động.