11 chính sách cụ thể hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn giai đoạn 2017 - 2020
Cập nhật lúc10:06, Thứ Bảy, 13/01/2018 (GMT+7)

(HPĐT)– UBND thành phố vừa có kế hoạch 269 – UBND triển khai thực hiện nghị quyết số 13/2017/NQ- HĐND ngày 20-7-2017 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập của nông dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025. Kế hoạch xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, tiến độ thời gian cần thực hiện để cụ thể hóa và áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ vào thực tiễn; tạo thuận lợi để các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương triển khai thực hiện, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trực tiếp được thụ hưởng.

 

Theo đó, giai đoạn 2017 – 2020 có 11 cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn theo số lượng, quy mô, diện tích sản xuất, mô hình thực hiện ở các quận, huyện. Bao gồm: hỗ trợ thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn, quy mô vừa (1400ha); tổ chức, cá nhân tham gia liên kết chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (1245 ha); chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (1245 ha); ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp (60 mô hình); xây dựng mỗi xã một sản phẩm (100 sản phẩm); hình thành hệ thống cung ứng nông sản an toàn thực phẩm (100 cơ sở); truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông sản (500 sản phẩm); lãi suất vốn vay phát triển trang trại chăn nuôi (50 trang trại); xây dựng công trình xử lý chất thải cho trang trại, khu sản xuất nông nghiệp tập trung (120 công trình); xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (15 cơ sở). Thành phố bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách theo nguyên tắc tăng dần theo mức tăng thu ngân sách nội địa hằng năm của thành phố.

.