Cục Hải quan Hải Phòng tích cực cải cách, hiện đại hóa
Góp phần tăng nhanh sản lượng hàng hóa qua cảng biển Hải Phòng
Cập nhật lúc10:25, Thứ Tư, 06/12/2017 (GMT+7)

Năm 2017, dự kiến sản lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng Hải Phòng đạt 92 triệu tấn, vượt mức kế hoạch năm và tăng trưởng 15% so với năm 2016. Đây là kết quả rất đáng phấn khởi, khẳng định thế mạnh của thành phố cảng biển và sự cố gắng, nỗ lực của thành phố Hải Phòng và các ngành liên quan trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…  Trong đó, Cục Hải quan Hải Phòng có những đóng góp quan trọng. Phóng viên Báo Hải Phòng có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Tiến Lộc, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng về một số biện pháp, cách làm góp phần tăng nhanh sản lượng hàng hóa qua khu vực Hải Phòng.

 

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng giới thiệu với Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ về hiệu quả cải cách hành chính, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tại đơn vị. 								 Ảnh: Duy Thính

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng giới thiệu với Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ về hiệu quả cải cách hành chính, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tại đơn vị.

Ảnh: Duy Thính

 

- Cục Hải quan Hải Phòng có những giải pháp  như thế nào đóng góp vào kết quả chung rất ấn tượng về sản lượng hàng hóa qua cảng biển khu vực Hải Phòng năm 2017,  thưa đồng chí?

 

-  Để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời giảm áp lực cho cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, trên cơ sở thực hiện kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng, trong nhiều năm qua, Cục Hải quan Hải Phòng tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả cao, có nhiều đề xuất cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, góp phần thúc đẩy sản lượng hàng hóa thông qua khu vực Hải Phòng.

 

Công việc này được đặc biệt quan tâm và có nhiều khởi sắc, nhiều chuyển biến trong năm 2017, với nhiều thành tựu nổi bật. Thứ nhất, từ ngày 1-3-2017, Cục Hải quan  Hải Phòng vận hành chính thức hệ thống dịch vụ công trực tuyến với 46 thủ tục hành chính được áp dụng trong các đơn vị thuộc Cục, nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong lĩnh vực hải quan là 70% (126/178 thủ tục). 

 

Hết năm 2017, triển khai thêm 42 thủ tục, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến đạt 100% ở mức độ 3 và 70% ở mức độ 4. Việc triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục hải quan, giảm đáng kể thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, phù hợp với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng theo tinh thần Nghị quyết 36a ngày 14-10-2015 của Chính phủ.

 

Thứ hai, Cục xây dựng và triển khai thành công đề án “Quản lý Hải quan cảng biển” với các giải pháp giúp giải quyết được căn bản những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý hàng hóa trước đây. Từ ngày 15-8, đến ngày 13-11-2017, đề án hoàn thành giai đoạn chạy thử nghiệm tại 50 doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa (về đích trước 47 ngày so với kế hoạch đã đề ra) và chính thức triển khai từ ngày 1-12-2017. Đề án thể hiện rõ tính ưu việt khi không chỉ bảo đảm quản lý chính xác, minh bạch mọi diễn biến của hàng hóa trong khu vực giám sát Hải quan theo tinh thần của Luật Hải quan năm 2014, mà còn mang lại nhiều lợi ích về giảm thủ tục, giảm thời gian, chi phí cho cả cơ quan Hải quan cũng như doanh nghiệp cảng, doanh nghiệp XNK và các bên liên quan khác. Theo khảo sát, tính toán ban đầu, việc thực hiện đề án có thể giảm hơn 15.000 phút/ngày trong tổng thời gian giải quyết đưa hàng qua khu vực giám sát. 

 

Thứ ba, Cục tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua các Hiệp hội doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao; giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chính sách thủ tục hải quan, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vướng mắc, giảm thiểu những bức xúc của doanh nghiệp.

 

Thứ tư, Cục tích cực tự rà soát, đánh giá hiệu quả triển khai nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực để cải tiến công việc nội bộ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương công vụ, tạo nền nếp thực hiện phương châm “Tận tình hướng dẫn - Thái độ lịch sự - Tác phong nhanh nhẹn” để xây dựng, lan tỏa hình ảnh cán bộ, công chức Cục Hải quan  Hải Phòng kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại.

 

Những giải pháp nói trên đã đem lại hiệu quả rất lớn trong việc cải cách, hiện đại hóa hải quan, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp an tâm đến đầu tư cũng như làm thủ tục tại Cục Hải quan Hải Phòng. Tỷ lệ doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục tăng đều hằng năm ở mức trên 10%, theo đó góp phần không nhỏ trong việc tăng sản lượng hàng  hóa qua cảng biển Hải Phòng.

- Là một trong những đơn vị chủ lực triển khai thực hiện chủ trương của HĐND thành phố về thu phí hạ tầng cảng biển, đề nghị đồng chí cho biết các giải pháp, cách làm của Cục Hải quan Hải Phòng góp phần vào kết quả thu năm 2017?

 

- Nhằm thực hiện chủ đề các năm 2016, 2017 của thành phố Hải Phòng “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, Cục Hải quan Hải Phòng  tích cực chủ động tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố thực hiện chủ trương của HĐND thành phố về thu phí hạ tầng cảng biển. Cục  chủ động tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp hiểu về chính sách thu phí hạ tầng cảng biển là bảo đảm đúng với quy định của pháp luật về phí, lệ phí; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan Hải quan những văn bản có liên quan đến chính sách thu phí và chủ trương thu phí của HĐND thành phố Hải Phòng.

 

Đặc biệt, hệ thống "Quản lý Hải quan cảng biển" do Cục Hải quan  Hải Phòng chủ trì xây dựng, triển khai thành công trong năm 2017 có ý nghĩa rất lớn đối với việc quản lý nguồn thu theo chủ trương của HĐND thành phố về thu phí hạ tầng Cảng biển. Hệ thống còn giúp cơ quan Hải quan và các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi quản lý, theo dõi, thống kê chính xác lượng hàng hóa đưa vào, đưa ra khỏi khu vực kho, bãi cảng theo công-ten-nơ, thùng, kiện... trên hệ thống, góp phần kiểm soát chính xác nguồn thu phí hạ tầng cảng biển, gắn với thực hiện thu. Nhờ vậy, năm 2017, nguồn thu phí này bảo đảm hoàn thành kế hoạch thành phố đề ra, góp phần quan trọng đầu tư lại cho xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển, phục vụ doanh nghiệp và người dân.

 

- Để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan và hội nhập quốc tế, đặc biệt là mục tiêu 107 triệu tấn hàng hóa qua cửa khẩu Hải Phòng trong năm 2018, hoàn thành nhiệm vụ được Tổng cục Hải quan giao, Cục Hải quan Hải Phòng sẽ tiếp tục có những biện pháp như thế nào, thưa đồng chí?

 

- Mặc dù đã được lãnh đạo Bộ Tài chính, thành phố Hải Phòng cũng như Tổng cục Hải quan đánh giá cao về nỗ lực cải cách, hiện đại hóa cũng như quản lý, kiểm soát nội bộ nhưng Cục Hải quan  Hải Phòng luôn xác định cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và cải tiến, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát nội bộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Do đó, năm 2018, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục xác định 3 mục tiêu, giải pháp lớn để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phù hợp với định hướng phát triển của Hải Phòng.

 

Cụ thể, tiếp tục nghiên cứu triển khai các đề án cải cách, hiện đại hóa hải quan gồm: đề án “Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm soát công việc và tra cứu nghiệp vụ trong thông quan”; và đề án “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết nối với doanh nghiệp phục vụ việc quản lý và xử lý báo cáo quyết toán đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất”. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, phát triển mối quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan; chủ động thực hiện đa dạng các biện pháp, cách thức tiếp cận, đối thoại, tuyên truyền qua các hiệp hội doanh nghiệp, đại lý thủ tục hải quan, cơ quan truyền thông... để tuyên truyền cho doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ của công chức Hải quan cũng như tuyên truyền công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa tại Cục. Đồng thời, tích cực cải tiến công việc nội bộ, phương pháp quản lý để kiểm soát công việc trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng công tác tự đào tạo đội ngũ, ngoài việc đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần quan tâm đào tạo kỹ năng hành chính, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đặc biệt đối với công chức làm việc tại các vị trí thường xuyên có tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Tôi tin tưởng, với tinh thần tiến công, cải cách mạnh mẽ, Cục Hải quan sẽ góp phần cùng thành phố Hải Phòng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng hàng hóa qua cảng biển năm 2018.

 

-          Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Hồng Thanh thực hiện

 

.