Đảng bộ Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng
Cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 bằng mục tiêu sản xuất kinh doanh
Cập nhật lúc17:00, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng bộ Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng xác định là điều kiện tốt để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng.

 

Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng tập trung hoàn thành công trình nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đình Vũ (phần gầm cầu).
Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng tập trung hoàn thành công trình nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đình Vũ (phần gầm cầu).

 

Mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ

 

Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng Nguyễn Trọng Khải cho biết: Trong nhiều năm, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn tăng trưởng. Để duy trì và phát triển hơn nữa, việc thực hiện Chỉ thị 05 tại Tổng công ty được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Trong đó, các cấp ủy Đảng chú trọng đưa các nội dung yêu cầu của Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) của đơn vị mình. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân viên lao động, đoàn viên các tổ chức đoàn thể. Các tổ chức Đảng có sự đổi mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Thực hiện Chỉ thị 05 gắn liền với từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực cụ thể qua việc tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nâng cao năng lực, thiết bị, tăng cường đầu tư.

 

Cụ thể, trong công tác quản lý xây lắp, Đảng ủy và Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức quản lý thi công cụ thể đối với từng công trình. Giao nhiệm vụ cho các đồng chí phó tổng giám đốc phụ trách, trực tiếp chỉ đạo triển khai thi công đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu chính. Kịp thời giải quyết các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, nhất là những công trình trọng điểm có yêu cầu cao về tiến độ, kỹ thuật, các công trình có ý nghĩa lớn về an sinh xã hội. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được quan tâm, Đảng ủy, lãnh đạo tổng công ty chỉ đạo các ban điều hành dự án, đơn vị thi công thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường, bảo đảm tổ chức thi công trên các công trường xây dựng. Tổng công ty kiện toàn công tác tổ chức lại một số phòng, ban điều hành, sắp xếp, điều chỉnh bổ sung chức năng nhiệm vụ của một số phòng ban chuyên môn như: Phòng Quản lý xây lắp, Phòng Quản lý đấu thầu, Phòng Đầu tư, Ban quản lý đầu tư Bạch Đằng và các ban điều hành dự án để phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất cũng như định hướng phát triển những năm tiếp theo. Việc thực hiện Chỉ thị 05 được tổ chức Công đoàn, Đoàn  Thanh niên từ Tổng công ty đến các công đoàn cơ sở cụ thể hóa bằng chương trình công tác… nhằm xây dựng tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên vững mạnh.

 

Hiệu quả từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng được khẳng định. Chỉ riêng năm 2016 và 8 tháng năm 2017, SXKD của đơn vị liên tục tăng trưởng. Các công ty cổ phần bảo toàn và phát triển được vốn, SXKD có lợi nhuận, đạt được mức cổ tức đề ra, bảo đảm đời sống cán bộ, CNV- lao động; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Trong năm 2016 Tổng công ty và 3 đơn vị thành viên được Bộ Xây dựng tặng cờ thi đua xuất sắc, 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng ba và nhiều tập thể, cá nhân đạt các các danh hiệu thi đua….

 

Đề cao trách nhiệm nêu gương

 

Tại Đảng bộ Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ Tổng công ty và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Quá trình triển khai chú trọng làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, đề cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Đảng bộ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức, văn hóa doanh nghiệp với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện". Đảng ủy công ty luôn chỉ đạo các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí ở tất cả các khâu từ xây dựng cơ bản, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, đến việc sử dụng điện, nước, điện thoại... Trong điều hành SXKD, tính dân chủ luôn được đề cao, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".  Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo luôn lắng nghe ý kiến của tập thể, đưa ra kết luận chỉ đạo với sự đồng thuận cao, tạo sự tin tưởng đoàn kết trong nội bộ. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đánh giá cán bộ thực hiện nghiêm túc nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Mặt khác giúp cho các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có những sai phạm kiểm điểm rút kinh nghiệm, kịp thời xử lý kỷ luật những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

 

Bài và ảnh: Quốc Minh

.