Không nộp phí đường bộ với xe mô-tô, có bị phạt hay không ?
Cập nhật lúc09:37, Thứ Tư, 09/10/2013 (GMT+7)

Chánh văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Nguyễn Văn Vĩnh trả lời phỏng vấn của Báo Hải Phòng

- Có ý kiến cho rằng, người đi xe mô tô nếu không nộp phí sử dụng đường bộ cũng không sao, vì không có chế tài để xử lý người không nộp. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô là khoản thu bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện (gọi chung là chủ phương tiện) được Nhà nước quy định. Do đó, chủ phương tiện phải thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Nhà nước. 

Theo quy định tại Nghị định 71/2012/NĐ-CP ngày 19-9-2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2 -4 -2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có quy định: “phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với chủ xe mô tô, xe gắn máy; các loại xe tương tự mô tô không mua hoặc nộp phí cho phương tiện khi tham gia giao thông theo quy định”. Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn của các bộ, ngành để triển khai thực hiện chế tài xử phạt, biện pháp kiểm soát đối với mô tô đã nộp phí. Nhưng tôi tin rằng, việc thực hiện quy định này sẽ được triển khai trong thời gian tới. Khi đó, chủ phương tiện khi nộp phí quá hạn, sẽ bị truy thu và có thể phải nộp phạt theo quy định.

Cần phải nói thêm rằng mức phí ở Hải Phòng được HĐND thành phố thông qua là thấp nhất theo khung mức phí quy định của Bộ Tài chính, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố về an sinh xã hội. Nhiều tỉnh, thành phố khác có mức thu cao hơn ở Hải Phòng, đã thực hiện thu phí từ đầu năm 2013 và kết quả rất tốt. Tôi tin rằng việc triển khai thu loại phí này trên địa bàn thành phố sẽ được các địa phương thực hiện tốt và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của đông đảo người dân thành phố.

- Cảm ơn ông!

Đức Phong  thực hiện

-->