Tháo gỡ vướng mắc việc giao đất ở quận Hải An
Cập nhật lúc09:14, Thứ Ba, 24/09/2013 (GMT+7)

Có quyết định giao đất, đã được cơ quan chức năng thu tiền sử dụng đất, nhưng chưa được giao đất trên thực địa. Đây là những tồn tại, vướng mắc trong việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở hiện nay ở quận Hải An.

Theo báo cáo của UBND quận, có 7 quyết định phê duyệt kế hoạch giao đất trên địa bàn quận cho các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở từ những năm 2003-2004 còn những vướng mắc chưa được tháo gỡ. Trong đó, ngày 19-3-2003, UBND thành phố có Quyết định 594/QĐ-UBND thu hồi hơn 88 nghìn m2 tại Đằng Hải, An Hải nay thuộc phường Đằng Hải (quận Hải An) để giao đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở. Tuy nhiên, đến nay, còn gần 8,6 nghìn m2 với 50 lô đất chưa giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, từ năm 2003, Chi cục thuế huyện An Hải thu tiền sử dụng đất, UBND huyện An Hải cấp GCN QSDĐ cho cả 446 hộ, đồng thời bàn giao đất cho 396 hộ, còn 50 hộ dù được cấp GCN nhưng chưa được giao đất. Theo Quyết định 833/QĐ-UBND ngày 18-4-2003, UBND thành phố có quyết định thu hồi hơn 67 nghìn m2 đất tại xã Đằng Lâm, huyện An Hải nay là phường Đằng Lâm (quận Hải An) để giao đất cho dân làm nhà ở. Chi cục thuế huyện An Hải thu tiền sử dụng đất từ năm 2003, cấp GCN QSDĐ cho 497 hộ vào năm 2003. UBND  xã bàn giao đất cho 4176 hộ, còn 62 hộ chưa bàn giao đất do không giải phóng mặt bằng,...Được cấp GCN QSDĐ nhưng chưa giao đất cũng xảy ra phường Đằng Hải, ngày 25-4-2003, UBND huyện An Hải có Quyết định 306B/QQĐ-UBND giao đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở xã Đằng Hải (nay là phường Đằng Hải) nhưng đến nay, còn 33 hộ đã nộp tiền nhưng chưa được giao đất do vị trí đất được giao chưa được kiểm kê, bồi thường, thu hồi.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Tài nguyên-Môi trường vừa có Công văn 1261/STNMT-QLTNĐ trình UBND thành phố đề nghị: với những trường hợp vướng mắc tại các Quyết định 699 ngày 7-5-2003 và 1518/QĐ-UB ngày 20-5-2004, chưa được phê duyệt tiền sử dụng đất, nhưng đã có đất để giao, UBND quận lập phương án thu tiền sử dụng đất, báo cáo Sở Tài chính thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt, tổ chức thu, nộp tiền sử dụng đất, giao đất, cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Những trường hợp vướng mắc như ở Quyết định 564/QĐ-UBND ngày 4-7-1994 và 3543/QĐ-UB ngày 12-12-2001, địa phương đã thu đủ tiền sử dụng đất và dự kiến quỹ đất liền kề bổ sung để giao thì UBND quận báo các quy hoạch các điểm dự kiến giao đất để Sở Xây dựng kiểm tra, trình UBND thành phố xem xét. Nếu các điểm phù hợp, lập quy hoạch chi tiết trình phê duyệt theo quy định làm căn cứ giao đất; đồng thời thực hiện việc rà soát công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định.

Bảo Châu

 

 

123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321