Thanh tra, kiểm tra thuế: Vừa hướng dẫn, vừa quản lý
Cập nhật lúc10:10, Thứ Hai, 29/07/2013 (GMT+7)

Những năm gần đây, việc thực hiện phương pháp người nộp thuế (NNT) tự tính, tự kê khai thuế đã phân rõ trách nhiệm giữa cơ quan thuế và NNT. NNT chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai và nghĩa vụ nộp thuế của mình, cơ quan thuế có trách nhiệm quản lý việc thu nộp thuế, phát hiện những hành vi vi phạm các luật thuế và xử lý theo đúng quy định. Do bỏ chế độ thuế chuyên quản, ngành Thuế phải tập trung nguồn lực để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra  việc thu nộp thuế. Đây là một biện pháp hữu hiệu, vừa bảo đảm tính chủ động, tự giác của NNT, vừa bảo đảm thực hiện công cụ quản lý của Nhà nước. Chính vì vậy, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tổng cục Thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế được đề cập khá nhiều.

Tăng nguồn thu, kịp thời chấn chỉnh

Theo Tổng cục Thuế, năm 2013 giao chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra cho các Cục Thuế, phấn đấu thanh tra tối thiểu đạt 1,79% số DN và kiểm tra tối thiểu đạt 13% số DN đang quản lý thuế. Trên cơ sở đó, các Cục Thuế tiến hành giao kế hoạch đến từng phòng, chi cục thuế, đội thuế và gắn với kết quả thi đua khen thưởng của từng đơn vị. Qua 5 tháng đầu năm, toàn ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra 18.198 doanh nghiệp, đạt 25,2% nhiệm vụ kế hoạch và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2012. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 3.185,9 tỷ đồng, số tiền nộp NSNN bằng 73,5%, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Tại Hải Phòng, công tác thanh tra, kiểm tra thuế 6 tháng đầu năm mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, Cục Thuế Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra tại cơ quan thuế với tổng số hồ sơ thuế phải kiểm tra là  100.064. Số hồ sơ đã kiểm tra 83.078, đạt 83% tổng số hồ sơ phải kiểm tra. Trong đó chấp nhận 79.977 hồ sơ, điều chỉnh 320 hồ sơ,  đề nghị kiểm tra tại DN là 66 hồ sơ; điều chỉnh tăng thu 954 triệu đồng, điều chỉnh giảm 117,6 triệu đồng tiền thuế các loại, số thuế ấn định là 16,7 triệu đồng. 6 tháng, Cục Thuế  thực hiện kiểm tra tại 380 doanh nghiệp, kiến nghị tăng thu vào NSNN hơn 32,5 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt, đã nộp vào NSNN 31 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 4,4 tỷ đồng, giảm lỗ 31,6 tỷ đồng.

Công tác thanh tra tại doanh nghiệp cũng được thực hiện nghiêm túc. Có  87 đơn vị được thanh tra, trong đó hoàn thành 34 đơn vị. Tổng số tiền thuế và phạt kiến nghị truy thu là 27 tỷ đồng; số tiền thuế truy thu và tiền phạt đã nộp NSNN là 22,1 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế GTGT đầu vào 0,8 tỷ đồng, giảm lỗ 39,6 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của công tác thanh tra, kiểm tra nên thường xuyên có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Cụ thể, năm 2012, Tổng cục chỉ đạo thanh tra tập trung vào các DN lỗ có dấu hiệu chuyển giá, DN có hoạt động giao dịch liên kết. Qua thanh tra, kiểm tra đã xác định nhiều DN từ lỗ đã có lãi.  Tổng số truy thu, truy hoàn và phạt cả năm đạt 5.500 - 6.000 tỷ đồng, một con số không nhỏ đối với ngân sách.  Không những thế, ngành Thuế còn thực hiện thanh tra theo chuyên đề như  chuyên đề kiểm tra, đôn đốc nợ đọng tại 307 DN, số tiền thuế kiến nghị xử lý truy thu và đôn đốc nợ đọng vào NSNN 3.227,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 39 tỷ đồng; giảm lỗ 455,9 tỷ đồng.  Riêng  Tổng cục Thuế đã xử lý tại 97 tập đoàn, tổng công ty, kiến nghị xử lý truy thu và đôn đốc nợ đọng vào NSNN số tiền 2.207 tỷ đồng. Toàn ngành Thuế ban hành 97 quyết định thanh, kiểm tra đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, trong đó hoàn thành thanh, kiểm tra đối với 94 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, ra quyết định truy thu và phạt hơn 150,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 5,1 tỷ đồng và đôn đốc thu nộp 1.415,6 tỷ đồng…

Cán bộ Chi cục Thuế quận Đồ Sơn hướng dẫn khách hàng làm thủ tục kê khai thuế.
Cán bộ Chi cục Thuế quận Đồ Sơn hướng dẫn khách hàng làm thủ tục kê khai thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh

Với kết quả như vậy, công tác thanh tra, kiểm tra thuế được ngành Thuế xác định là một trong những biện pháp nghiệp vụ quan trọng và tiếp tục đẩy mạnh. Mặc dù vậy, Tổng cục Thuế đánh giá, tổ chức bộ máy thanh tra, kiểm tra thuế tại các địa phương chưa tương xứng với khối lượng công việc và vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của toàn ngành trong 5 tháng đầu năm mới chỉ đạt 25,2% kế hoạch.

Do đó, Tổng cục chỉ đạo chủ động kiểm tra, rà soát và nắm bắt kịp thời về số lượng NNT, giám sát chặt chẽ nguồn thu ngân sách; tập trung rà soát việc kê khai của các tổ chức, cá nhân, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Cục Thuế các địa phương chỉ đạo các Phòng, Chi cục Thuế trên địa bàn tăng cường kiểm tra đối với các doanh nghiệp mới thành lập có địa điểm kinh doanh không cố định (DN chuyển địa điểm kinh doanh nhiều lần sau 1-2 năm hoạt động); tăng cường công tác kiểm tra việc phát hành, sử dụng hoá đơn đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Đồng thời  tổ chức phân loại doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp này nhất là kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT. Đối với các Cục Thuế có đối tượng khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT là cao su tiểu điền, cà phê, điều, xuất khẩu hàng bách hoá tổng hợp qua biên giới đất liền..., rà soát và điều chỉnh lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013, bảo đảm ít nhất 60% số DN trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra là các DN có rủi ro cao về thuế.  Bên cạnh đó, cần chú trọng việc thanh tra các chuyên đề như: chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, doanh nghiệp giao thanh toán qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ; doanh nghiệp “đen” kinh doanh hàng nông sản xuất khẩu đặc biệt là cà phê; doanh nghiệp “đen” kinh doanh hàng hóa xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền, đặc biệt là xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới Cam-  pu-chia. Tổng cục sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ, điều phối công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, các doanh nghiệp lớn tại các địa phương.

                                                                                 Hồng Thanh

123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321