;
Cập nhật lúc22:51, Thứ Tư, 16/08/2017 (GMT+7)
(HPĐT) - Các sở, ngành, đơn vị, quận Hải An và các doanh nghiệp cảng trên địa bàn thành phố cần tích cực phối hợp, rà soát, đôn đốc cách doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa thực hiện việc thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển, tăng nguồn thu ngân sách thành phố - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố.
;
;
;
;
;