;
Cập nhật lúc09:51, Thứ Hai, 12/03/2018 (GMT+7)
Tháng 11-2017, Trường đại học Y Dược Hải Phòng có 144 sinh viên bị nhà trường đình chỉ học 1 năm, 13 sinh viên buộc thôi học. Nguyên nhân chính do các sinh viên này nợ môn học, thi lần 2 không đạt. Đây cũng là giải pháp của các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
;
;
;
;
;