Sở Thông tin - Truyền thông tập huấn khoa học tư duy hệ thống
Cập nhật lúc22:03, Thứ Hai, 29/07/2013 (GMT+7)

 

(HPĐT)- Thực hiện chỉ đạo của thành phố về việc triển khai giai đoạn 2 trò chơi phát triển bền vững Ecopolicy Game, chiều 29-7, Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức Hội nghị giới thiệu về khoa học tư duy hệ thống, tập huấn, hướng dẫn trò chơi phát triển bền vững Ecopolicy.

Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở TT&TT dự tập huấn. 

Đại diện Tổ công tác 86 của thành phố giới thiệu về khoa học tư duy hệ thống, ứng dụng của khoa học tư duy hệ thống trong quản lý và trò chơi phát triển bền vững - Ecopolicy; hướng dẫn chi tiết về cách thức thực hành trò chơi phát triển bền vững - Ecopolicy.

Qua tập huấn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng cho cán bộ công chức của Sở trong công cuộc xây dựng thành phố theo hướng phát triển bền vững; sẵn sàng tổ chức cuộc thi vào thời gian tới; giúp cho cán bộ, công chức của Sở nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của khoa học tư duy hệ thống để qua đó biết vận dụng, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, phương pháp làm việc khoa học trong công việc hàng ngày./.

123456789_STATIC_v1.haiphong.cate.ad.outside.1_STATIC_987654321