Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12)
Phải tạo chuyển biến rõ rệt ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập
Cập nhật lúc22:02, Thứ Tư, 29/11/2017 (GMT+7)

(HPĐT) - Ngày 29-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12).

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên và Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy; Ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Ban đảng Trung ương tham dự Hội nghị tại các điểm cầu.

 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dự tại điểm cầu Hải Phòng.											Ảnh: Duy Thính
        Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy,             Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dự tại điểm cầu Hải Phòng. Ảnh: Duy Thính

 

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các Ủy viên Thành ủy; nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các cơ quan báo chí; báo cáo viên Thành ủy, cộng tác viên dư luận xã hội của thành phố. Ngoài điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị thành phố, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều tổ chức điểm cầu trực tuyến với hội nghị của Trung ương.

 

Khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa 12 đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. 4 Nghị quyết được ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TƯ “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TƯ “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TƯ “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TƯ “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: 4 Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách, “liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế”; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình...

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung của nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống; phải tạo ra được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập. Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; quản lý tốt việc theo học cùng với đòi hỏi cao về chất lượng học tập, quán triệt, có biện pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của các đại biểu tham dự. Bên cạnh việc lắng nghe, nghiên cứu, cần phải bố trí đủ thời gian để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động. Các địa phương, đơn vị cần có thêm các hình thức thảo luận chuyên đề, liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn. Phải kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học nghị quyết, nhất là tình trạng khai mạc thì đông, cuối giờ thì thưa thớt lấy lý do công việc mà bỏ học Nghị quyết hoặc học hình thức, chiếu lệ, không chịu suy nghĩ, phân tích để hiểu rõ những điểm mới, những yêu cầu mới mà tình hình hiện nay đòi hỏi. Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, cấp ủy Đảng các cấp cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan của Trung ương nếu thấy cần thiết để giải đáp kịp thời. Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

 

Sau phần khai mạc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng chí khẳng định, đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng, trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực, gương mẫu và vào cuộc quyết liệt, coi đó là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, cấp bách, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trước yêu cầu mới.

 

Tại điểm cầu trực tuyến Hải Phòng
Tại điểm cầu trực tuyến Hải Phòng

 

Đồng chí nêu rõ 10 nhóm nhiệm vụ chung thực hiện nghị quyết, bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; đổi mới tích cực, mạnh mẽ, nhưng không nôn nóng đi từ cực này sang cực khác, không bi quan khi đương đầu với nhiều khó khăn, phức tạp; gắn đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hoà mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở nước ta phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới; trên cơ sở đó xác định những công việc cần thiết và có thể triển khai thực hiện ngay. Rà soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức; chú ý quy định số lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương…

 

Chiều cùng ngày, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Hiện, cả nước có 57.995 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó trung ương là 1.206 đơn vị, địa phương là 56.789. Tổng số biên chế là gần 2,45 triệu (trong đó hai ngành y tế và giáo dục chiếm gần 70% số biên chế). Khối đơn vị sự nghiệp chiếm tới 38% tổng quỹ lương ngân sách. Số lượng nhiều như vậy, nhưng chỉ 123 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 1.934 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 12.968 đơn vị bảo đảm một phần chi thường xuyên; 42.146 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm hoàn toàn hoạt động.

 

Theo Phó thủ tướng, tồn tại rất lớn là hệ thống đơn vị sự nghiệp hoạt động gắn với hệ thống hành chính, doanh nghiệp, đoàn thể. Nhiều nơi vận hành không khác gì thời bao cấp. Tâm lý bao cấp, trông chờ ngân sách nhà nước vẫn phổ biến. Đồng chí khẳng định, nghị quyết của Trung ương coi việc đổi mới, xã hội hoá, sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài đối với các cấp uỷ đảng, chính quyền. Nhà nước phải chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước; giữ vững, phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản chất tốt đẹp của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xã hội hoá, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt; đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học - công nghệ có đủ điều kiện thành doanh nghiệp, bao gồm cả hình thức công ty cổ phần; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập…

 

Theo chương trình, sáng nay, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ sẽ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

 

.