Phiên họp thứ 12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Khẩn trương làm rõ đúng, sai, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có sai phạm tại 9 dự án thất thoát lớn
Cập nhật lúc22:27, Thứ Hai, 31/07/2017 (GMT+7)

Sáng 31-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiến hành phiên họp thứ 12. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

 

 

Hầu hết các nội dung công việc được thực hiện nghiêm túc

 

Trong 6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, đất nước tiếp tục đạt được những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12). Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật; xử lý kỷ luật nghiêm cả cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao trách nhiệm, tích cực, khẩn trương, quyết liệt hơn, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đề ra. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, vào cuộc quyết liệt, chủ động, tích cực trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hầu hết các nội dung quan trọng trong Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo đã được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận phiên họp.                                 Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TTXVN

 

Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là kiểm tra, kết luận các sai phạm, tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Tỉnh ủy Bình Định, Đồng Nai.

 

 

Huy động sức mạnh toàn dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc

 

Ban Chỉ đạo thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017, trong đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác này, nhất là ở địa phương, cơ sở. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; khẩn trương thanh tra, kết luận rõ ràng đúng, sai, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm tại 9 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm; dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG); việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

 

Những tháng còn lại trong năm, các cơ quan chức năng hoàn thành xét xử sơ thẩm 2/6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch; kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 10/12 vụ án, xử lý 4 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 4 vụ án, 1 vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, nhất là các vụ án thuộc giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh. Ban Chỉ đạo yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm; giai đoạn 2 vụ án Vũ Quốc Hảo; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc nêu trong Kết luận thanh tra dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Phú Thọ; dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Ethanol Dung Quất; đưa ra truy tố, xét xử một số vụ án khác thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi đôn đốc. Ban Chỉ đạo thống nhất, cần tập trung hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm tại 20 địa phương; ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất quy định thống nhất đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc về công tác phòng, chống tham nhũng cho cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng.

 

Tổng Bí thư nêu rõ, công tác thông tin tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, đóng góp rất lớn vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; cần tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí, bảo đảm tính công khai và phát huy vai trò của báo chí tham gia giám sát. Tuy nhiên, báo chí cũng cần thông tin đúng, chuẩn xác, góp phần thúc đẩy công tác phòng chống tham nhũng; đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bịa đặt.

 

 

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Tiếp tục đà của các năm trước và năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017, cùng với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, tiến triển theo chiều sâu, mang lại những kết quả rõ nét, đồng bộ hơn, đồng thời chú ý khắc phục hạn chế ở các bộ, ngành, địa phương. Hầu hết các công việc, chương trình kế hoạch đề ra đều được triển khai thực hiện nghiêm túc; các cơ quan phối hợp nhịp nhàng, vào cuộc quyết liệt hơn. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được tiến hành bài bản, có chương trình kế hoạch, phân công phân nhiệm rõ ràng, huy động sức mạnh toàn dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc.

 

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong khâu phát hiện, giám định, điều tra; tiến độ xét xử còn chậm, chưa đạt yêu cầu; khâu thu hồi tài sản đã được chú ý nhưng số lượng tài sản thu hồi được còn ít. So với Trung ương, ở các địa phương có chuyển biến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa mạnh mẽ. Một số trường hợp xử lý hành chính chậm, chưa đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng; có ý kiến cho rằng mức xử lý còn nhẹ.

 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, cần tập trung thực hiện bằng được những phương hướng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo đề ra, nghiêm túc triển khai Bộ luật Hình sự, các văn bản, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy định của Chính phủ về kiểm tra giám sát, kê khai tài sản; chú ý khâu phát hiện, giám định, thu hồi tài sản, khắc phục những hạn chế; bảo đảm thực thi pháp luật, đồng thời với tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

(Theo TTXVN)

.