Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng ký kết phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2017-2020
Cập nhật lúc23:45, Thứ Hai, 19/06/2017 (GMT+7)

(HPĐT) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều 19-6, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo Hải Phòng và Báo An ninh Hải Phòng tổ chức ký kết phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giai đoạn 2017-2020. Các đồng chí: Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy  đồng chủ trì cuộc làm việc.

 

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Báo Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền.					             Ảnh: Minh trí
    Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Báo Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền. Ảnh: Minh Trí

 

Theo đó, chương trình phối hợp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo Hải Phòng và Báo An ninh Hải Phòng, góp phần  nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố và hoạt động công tác tuyên giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng thành phố. Qua đó, kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận với nhân dân.

 

Giai đoạn 2017-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp thực hiện 5 nội dung công tác tuyên truyền; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng phối hợp thực hiện 6 nội dung công tác tuyên truyền. Trong đó, tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố khóa 13 (nhiệm kỳ 2014-2019). Cùng với đó, các bên đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, tuyên truyền về Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư...

 

MTTQ Việt Nam thành phố kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, những điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động... Đồng thời, vận động MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đọc, mua báo Đảng, báo ngành; Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng có trách nhiệm xây dựng các chuyên trang theo nội dung, chủ đề, kế hoạch, đề cương tuyên truyền mà các bên đã thống nhất.

 

.