Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội
Cập nhật lúc22:54, Thứ Năm, 12/09/2013 (GMT+7)

 

(HPĐT)-Trong 2 ngày 12 và 13-9, Ủy ban Pháp luật Quốc hội Việt Nam tổ chức hội thảo “Tổ chức và hoạt động của các Ủy ban Quốc hội” tại Hải Phòng. dồng chí Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tham dự hội thảo.

Phó trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng Trần Ngọc Vinh phát biểu tại Hội thảo
Phó trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng Trần Ngọc Vinh phát biểu tại Hội thảo

 

Tại hội thảo các đại biểu trao đổi những hạn chế trong hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ khác của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội như phần lớn thành viên của Ủy ban là kiêm nhiệm; phương thức tiến hành thẩm tra chưa thực sự phù hợp với cơ cấu tổ chức của Ủy ban; chưa chú trọng tới tính khả thi, hiệu quả của dự án luật do đó không ít dự án luật sau khi được ban hành chậm đi vào cuộc sống. Mặt khác việc tham gia thẩm tra hiện nay chủ yếu do bộ phận thường trực Hội đồng, Ủy ban thực hiện, không phải là sự tham gia của tập thể Hội đồng, Ủy ban nên chất lượng chưa cao. Công tác chỉnh lý dự án luật, pháp luật, pháp lệnh còn nhiều bất cập. Bộ máy giúp việc của Hội đồng dân tộc, Ủy ban và Quốc hội chưa đáp ứng yêu cầu, việc bảo đảm tài chính và các điều kiện khác phục vụ cho các hoạt động lập pháp hạn chế…

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

 

Từ thực tiễn hoạt động với những khó khăn, hạn chế nêu trên, các đại biểu trao đổi, thảo luận, đưa ra 8 giải pháp góp phần cải tiến, đổi mới nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Đó là: đổi mới nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm quyền, thời gian đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; phân công hợp lý hơn việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự án; nâng cao chất lượng chỉnh lý các dự thảo luật, pháp lệnh sau khi được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; tăng cường hoạt động giám sát; kiện toàn về cơ cấu thành viên của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; tăng cường bộ máy giúp việc và điều kiện làm việc của các cơ quan này./.