Quận ủy Lê Chân nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Cập nhật lúc21:22, Thứ Hai, 27/08/2012 (GMT+7)

 

(HPĐT)- Đây là một trong những yêu cầu đặt ra khi học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các kết luận, NQ Hội nghị lần thứ 5 của Đảng mà Quận ủy Lê Chân đề ra. Tinh thần này được truyền đạt tới toàn thể cán bộ chủ chốt của quận.

Theo đó, Quận ủy Lê Chân đặc biệt chú trọng và đặt yêu cầu cao đối với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu để trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, quân và dân trên địa bàn. Từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, lối sống; động viên các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH; vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình học tập và công tác, lao động… Trên tinh thần đó, toàn thể cán bộ chủ chốt của Quận ủy Lê Chân được nghe giới thiệu, phổ biến tất cả các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5; QĐ số 101 của ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời phổ biến kế hoạch học tập, đưa NQ vào cuộc sống của Ban Thường vụ Quận ủy. Quận ủy Lê Chân giao UBND quận tham mưu  tổng kết thực hiện NQTƯ 7 ( khóa 9) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ CNH- HĐH; thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện các NQ, Kết luận của Hội nghị TƯ 5. Quận ủy cũng chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ cơ sở khẩn trương thực hiện việc học tập, quán triệt nghị quyết tới từng cán bộ, đảng viên./.

Ý kiến của bạn
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung