Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 đến các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo thành phố
Cập nhật lúc21:47, Thứ Ba, 03/04/2012 (GMT+7)

(HPĐT)- Sáng 3-4, Thành ủy tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đến các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành trực tiếp quán triệt một số nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí nêu rõ, với mục tiêu phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân. Với đánh giá thẳng thắn, tinh thần tự phê bình và phê bình, Trung ương quyết định ban hành Nghị quyết Trung ương 4, trong đó xác định 3 vấn đề cấp bách cần tập trung giải quyết. Đó là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân với Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vịvà  tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành quán triệt nội dung Nghị quyết 4 đến các đại biểu.


Từ đó, Trung ương xác định 4 nhóm giải pháp cơ bản: về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; về tổ chức, cán bộ, sinh hoạt đảng; về cơ chế, chính sách; về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Nghị quyết xác định 4 phương châm trong quá trình triển khai: khách quan, trung thực; cách làm khoa học, hiệu quả; giữ thái độ kiên quyết với quyết tâm cao nhất nhưng bình tĩnh và không để bị lợi dụng.

Tiếp đó, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa quán triệt một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11). Bám sát kế hoạch của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy triển khai nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội; đồng thời không để rơi vào trì trệ, hình thức, không hiệu quả; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh, đối ngoại, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. Các cấp ủy thường xuyên tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Vũ Thành quán triệt và giới thiệu một số điểm mới của Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm, Kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về triển khai công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Sau hội nghị, các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo thành phố thực hiện kiểm điểm tại chi bộ và cho ý kiến đối với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng khi được yêu cầu.

 

Những ý kiến tâm huyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Sau khi tham dự hội nghị nguyên cán bộ lãnh đạo thành phố, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có nhiều ý kiến tâm huyết bày tỏ suy nghĩ và kỳ vọng đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết. Dưới đây là một số ý kiến được phóng viên Báo Hải Phòng ghi lại.

Đại tá Hoàng Xuân Lâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Nguyên Giám đốc Công an thành phố:

Ra Nghị quyết đã quan trọng, thực hiện Nghị quyết còn quan trọng hơn

Là một đảng viên 65 tuổi đảng, tôi thấy hiện nay, nội bộ Đảng của chúng ta tồn tại nhiều vấn đề cần phải được chấn chỉnh, sửa đổi kịp thời để giữ vững bản chất cách mạng của Đảng cầm quyền. Việc Ban Chấp hành Trung ương ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong hoàn cảnh này rất có ý nghĩa, hợp với lòng dân và sự mong đợi của các đảng viên. Nhưng điều quan trọng hơn mà các đảng viên và nhân dân quan tâm là Nghị quyết sẽ được triển khai như thế nào trên thực tế.

Toàn dân mong mỏi, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ được triển khai triệt để, mạnh mẽ từ trên xuống dưới, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thật sự nêu gương, làm thật, công khai để nhân dân được biết. Có như vậy người dân mới tin, ủng hộ và nghe theo. Và để việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công, chúng ta cần nêu rõ quan điểm đó không chỉ là công việc của cán bộ, đảng viên mà là sự nghiệp của toàn dân trong đó cần nêu cao vai trò giám sát, kiểm tra của nhân dân.

Nguyên Giám đốc Công ty Xi măng Chinfon Nguyễn Văn Bảo:

Mỗi cán bộ, đảng viên cần làm gương để quần chúng noi theo

Đất nước ta hiện nay có những bước phát triển mạnh về kinh tế, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển đó, sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức cách mạng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đang trở thành vấn đề nghiêm trọng. Đảng ta cần chỉnh đốn để phát triển đồng bộ cả về kinh tế lẫn chính trị, xã hội, giữ vững an ninh, an toàn xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong 3 vấn đề cấp bách được xác định trong Nghị quyết vấn đề quan trọng nhất là mỗi cán bộ, đảng viên cần giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng. Muốn làm được như vậy, công tác tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng. Trên hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự ý thức được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để tự chấn chỉnh, sửa đổi để làm gương cho người dân noi theo.

Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Thành Công:

Quan tâm rèn luyện năng lực, bản lĩnh và phẩm chất tiền phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo

Từng là lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố, tôi rất quan tâm tới vấn đề cấp bách thứ 2 được xác định trong Nghị quyết. Chúng ta đã triển khai nhiều biện pháp như quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ. Tuy nhiên, nhìn một cách toàn diện, hiện đang có sự hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ ở cơ sở về cơ cấu 3 độ tuổi, thiếu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, thiếu những cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn, có khả năng ứng xử với những tình huống phức tạp nảy sinh. Chính vì vậy, khi xây dựng đội ngũ cán bộ, chúng ta cần quan tâm đào tạo, rèn luyện bản lĩnh, năng lực cán bộ thông qua những nhiệm vụ, công việc thực tế ở cơ sở.

Ngoài ra, tôi cũng rất tâm đắc với quan điểm của Nghị quyết về việc đề cao thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân và tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu. Đây cũng là một trong những điểm mấu chốt quyết định sự thành công của Nghị quyết về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 

Ý kiến của bạn
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung