Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết tại Hải Phòng : Tạo niềm tin trong nhân dân
Cập nhật lúc09:13, Thứ Hai, 30/04/2012 (GMT+7)

 

Đến thời điểm này, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của các quận, huyện ủy và các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy cơ bản hoàn thành, bảo đảm mục đích, yêu cầu và chất lượng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, bộc lộ một số hạn chế cần rút kinh nghiệm.

Tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên

Khí thế học tập sôi nổi, thể hiện quyết tâm chính trị cao đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) về xây dựng Đảng vào cuộc sống là cảm nhận chung của các đồng chí lãnh đạo thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ, cán bộ, đảng viên toàn thành phố. Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” từ thành phố đến các quận, huyện diễn ra trong tháng 3 và 4 vừa qua cho thấy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt nghiêm túc học tập, dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận sôi nổi những nội dung cốt lõi, cấp bách được nêu trong Nghị quyết. Đó là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền cá nhân, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Ngay sau Hội nghị cán bộ thành phố, Đảng bộ các địa phương, đơn vị trực thuộc Thành ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Xác định đây là Nghị quyết của hành động nên người đứng đầu các đơn vị nghiên cứu kỹ các nội dung Nghị quyết và trực tiếp truyền đạt các vấn đề, nội dung quan trọng của Nghị quyết (đây là yêu cầu bắt buộc trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy). Một số đơn vị còn mời các giảng viên là các nhà nghiên cứu uy tín, các chuyên viên cao cấp của Trung ương trực tiếp truyền đạt một số nội dung quan trọng của Nghị quyết tới đội ngũ báo cáo viên cơ sở hoặc những đồng chí cán bộ lão thành đã nghỉ hưu đang sinh hoạt tại CLB Bạch Đằng.

Nội dung quán triệt được những giảng viên, báo cáo viên trình bày chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, cô đọng, đủ ý,  có liên hệ thực tiễn với những vụ việc diễn ra trên địa bàn thành phố người học dễ hiểu, dễ nhớ. Việc thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của các ban Thành ủy diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn. Tại Hội nghị cán bộ thành phố gần 80 ý kiến của đại biểu các sở, ban, ngành tham gia tại các cuộc thảo luận tổ khẳng định quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị và Quy định của Trung ương, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp phù hợp thực tiễn để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Nghị quyết.


Cán bộ đảng viên hưu trí trao đổi về nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11).
Cán bộ đảng viên hưu trí trao đổi về nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11).

 

Những hạn chế cần sớm được khắc phục

Bên cạnh những tập thể, cá nhân nghiêm túc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, còn một số cán bộ, lãnh đạo của một số sở, ngành chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa thực sự nghiêm túc trong học tập, như: không bảo đảm thời gian, thiếu tập trung, chưa nắm rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết...

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, đến hết tháng 4-2012, các quận, huyện ủy và các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy phải hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11), nhưng đến cuối tháng 4, một số Đảng bộ trực thuộc Thành ủy chưa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết. Việc chậm triển khai quán triệt Nghị quyết là do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh, người lao động phải làm theo ca hoặc làm việc phân tán nên việc tổ chức lớp quán triệt tập trung gặp khó khăn. Bên cạnh đó, một số Đảng bộ tự ý ghép việc học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu (theo quy định của Trung ương, đơn vị phải tổ chức thành 2 hội nghị khác nhau).

Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu “các ủy viên Thành ủy, bí thư cấp ủy trực thuộc Thành ủy, bí thư Đảng đoàn trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết”. Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết ở một số đơn vị người đứng đầu cấp ủy không trực tiếp truyền đạt Nghị quyết mà mời báo cáo viên thành phố làm thay việc đó chưa đúng với kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Việc mời báo cáo viên có thuận lợi là khả năng diễn đạt trôi chảy, nói đầy đủ nội dung những vấn đề cơ bản, song việc liên hệ thực tiễn cơ sở hạn chế. Chỉ khi người đứng đầu cấp ủy trực tiếp truyền đạt thì những vụ việc, vấn đề diễn ra ngay tại địa phương, đơn vị mới được chỉ rõ để cấp ủy cấp dưới nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời.

Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng là nghị quyết của hành động. Do đó, các cấp ủy Đảng cần quyết tâm cao hơn, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành việc học tập, quán triệt đúng kế hoạch, bảo đảm mục đích, yêu cầu và chất lượng, tạo sự tin tưởng trong nhân dân về sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng.

Hoàng Dũng

Ý kiến của bạn
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung