Phát triển đảng trong sinh viên- Xây dựng đội ngũ đảng viên trí thức vững vàng
Cập nhật lúc08:08, Thứ Hai, 06/02/2012 (GMT+7)

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên"; các trường đại học tại Hải Phòng đã thực hiện lời dạy ấy trong việc phát triển đảng viên là sinh viên, bước đầu đạt được những kết quả đáng trân trọng.


Tích cực tham gia các hoạt động xã hội là một trong những tiêu chí để Đảng bộ, chi bộ xem xét kết nạp Đảng cho sinh viên. Trong ảnh: Sinh viên Hải Phòng tham gia thu gom rác thải tại khu 1, bãi biển Đồ Sơn
Tích cực tham gia các hoạt động xã hội là một trong những tiêu chí để Đảng bộ, chi bộ xem xét kết nạp Đảng cho sinh viên. Trong ảnh: Sinh viên Hải Phòng tham gia thu gom rác thải tại khu 1, bãi biển Đồ Sơn

 

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên trí thức kế cận vừa hồng vừa chuyên. Đây là nội dung quan trọng về giáo dục trong các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa 13 và 14. Quán triệt tinh thần ấy, những năm gần đây, đặc biệt năm 2011, Đảng bộ một số trường đại học ở Hải Phòng thực hiện thành công kế hoạch phát triển đảng, trong đó nổi bật là công tác phát triển đảng viên mới là sinh viên.

Theo số liệu thống kê, tổng số đảng viên là sinh viên của 3 trường đại học Hàng hải, Hải Phòng và Dân lập Hải Phòng là 176 đảng viên. Trong đó, số sinh viên đảng viên của Trường đại học Hàng hải là 100/547 đảng viên; Trường đại học Dân lập là 50/124 đảng viên, Trường đại học Hải Phòng là 26/399 đảng viên; chiếm tỷ lệ trên 15%. Đây là con số khá cao so với các trường đại học trong toàn quốc, chứng tỏ cách nhìn nhận mới của Đảng ủy các trường về vai trò của sinh viên.

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Đặng Văn Uy, cho rằng: “Thế hệ kế cận cực kỳ quan trọng của đất nước nói chung và sự phát triển của nhà trường nói riêng, nên việc giáo dục, rèn luyện các em trở thành đảng viên là việc rất quan trọng”. Theo Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Dân lập Hải Phòng Trần Hữu Nghị: “Sinh viên có ý thức phấn đấu vào Đảng đều là những sinh viên ưu tú, do vậy việc phát triển đảng viên với đội ngũ sinh viên là tất yếu. Nhiều năm qua, Đảng bộ nhà trường chú trọng công tác phát triển Đảng trong sinh viên nhằm xây dựng đội ngũ trí thức cách mạng cống hiến cho Đảng, cho Nhà nước và cho nhân dân”.

Qua kết quả công tác Đảng năm 2011 của Đảng bộ các trường cho thấy  Đảng ủy các trường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi bộ trực thuộc thực hiện công tác phát triển đảng viên, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Các trường có những quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn vào đảng với sinh viên; tiêu chí của Trường đại học Hàng hải là 3 học kỳ liên tục đạt học lực khá, tham gia hoạt động đoàn, hội  sinh viên có chất lượng, ưu tiên những sinh viên tham gia làm cán bộ lớp, cán bộ đoàn, hội, hoạt động xã hội tích cực, học tốt. Với Đại học Dân lập, tiêu chuẩn là học lực giỏi, khá, có điểm tổng kết trung bình 7 điểm trở lên, hoạt động xã hội tích cực, làm cán bộ lớp, đoàn, hội, tự quản, tình nguyện nhiệt tình, có kết quả cao…

Việc tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng trong đoàn viên, sinh viên, học sinh diễn ra thường xuyên và gắn liền với các hoạt động thực tiễn thông qua các hoạt động về nguồn, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử cách mạng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giác ngộ lý tưởng cách mạng, làm cho đoàn viên, sinh viên, học sinh hiểu rõ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng để tự giác phấn đấu vào Đảng. Năm 2011, Đảng bộ Trường đại học Hải Phòng tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 340 cán bộ, giảng viên và sinh viên, trong đó có 278 sinh viên.

Sinh viên Bùi Đức Tâm, lớp VTT49DH2, Khoa Thiết kế và Công nghệ Đóng tàu, Trường đại học Hàng hải, là một trong những sinh viên tiêu biểu vừa được kết nạp Đảng cho biết: “Được sự quan tâm dìu dắt, bồi dưỡng của các đồng chí cán bộ, đảng viên; được tạo điều kiện để rèn luyện trong thực tiễn, tôi nhận thức đúng hơn về vai trò của người đảng viên trong sự nghiệp CNH, HĐH thành phố và đất nước. Đối với tôi, được đứng trong hàng ngũ của Đảng luôn là động lực giúp tôi cố gắng, phấn đấu trong cuộc sống và học tập, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một sinh viên”.

Trong số đảng viên là sinh viên,  đa số là những sinh viên tiên tiến đi đầu trong học tập và hoạt động xã hội, là hạt nhân trong các chi đoàn sinh viên. Tuy vậy, so với số sinh viên đông và ổn định, số sinh viên được kết nạp vào Đảng còn thấp. Hy vọng rằng từ những thành công bước đầu, Đảng bộ các trường đại học tại Hải Phòng nên quan tâm hơn nữa công tác phát triển đảng trong sinh viên.

ANH KHOA

Ý kiến của bạn
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung