Thực hiện Kết luận số 24 của Ban Thường vụ Thành uỷ
Huyện Tiên Lãng triển khai kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan
Cập nhật lúc07:56, Thứ Bảy, 18/02/2012 (GMT+7)

 

(HPĐT)-  Đến 31-3  phải hoàn thành việc thực hiện các nội dung theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy đối với huyện Tiên Lãng. Đây là nội dung cuộc họp sáng 17-2 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng triển khai thực hiện Kết luận số 02- KL/TU ngày 7-2-2012 và Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 12-2-2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ về  việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ  về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, với sự tham dự của toàn thể cán bộ chủ chốt 23 xã, thị trấn, các phòng, ban, đoàn thể trong huyện.

Ban Thường vụ (BTV) huyện ủy Tiên Lãng yêu cầu các địa phương, đơn vị, cơ quan, cán bộ, đảng viên  trong toàn huyện nghiên cứu kỹ các nội dung theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ, Kế hoạch của UBND thành phố và bám sát các kế hoạch của Huyện uỷ, UBND huyện để xây dựng kế hoạch cho đơn vị mình kịp thời; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm theo phương châm trung thực, thẳng thắn, không né tránh đùn đẩy, thận trọng, chặt chẽ không để phát sinh vấn đề mới; thông tin kịp thời, đầy đủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, của Thành uỷ, của huyện tới cán bộ, nhân dân hiểu biết đầy đủ bản chất của sự việc; giữ vững an ninh trật tự, tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời các vấn đề mới; chú trọng nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

BTV Huyện ủy kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của tập thể BTV  Huyện ủy và trách nhiệm cá nhân cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý có liên quan.

Chỉ đạo UBND huyện tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể UBND huyện , Ban chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất và các cá nhân cán bộ có liên quan. Ban hành quyết định thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện đã ban hành về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn; tổ chức thanh tra, kết luận, xử lý các vi phạm về sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn theo đúng các quy định của pháp luật và xem xét, triển khai các thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể UBND huyện, trách nhiệm của Ban chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất và các cá nhân cán bộ có liên quan trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang.

Đảng ủy Công an huyện thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố về việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Đảng ủy và cá nhân cán bộ chỉ huy của đơn vị có liên quan đến vụ việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang.

Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Đảng ủy Quân sự và cá nhân cán bộ lãnh đạo chỉ huy của đơn vị về việc không tham mưu tốt cho UBND huyện trong việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang.

 Đảng ủy xã Vinh Quang tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, tập thể UBND xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch phân công của UBND huyện. Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân của các cán bộ của xã trong việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện và Ban chỉ đạo của huyện phân công trong việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Các chi, đảng ủy cơ sở tập trung làm tốt công tác tư tưởng, công tác thông tin tuyên truyền, công tác nắm và xử lý tình hình địa phương, cơ quan đơn vị. Chủ động chỉ đạo xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền các khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở,  không để phát sinh mới phức tạp.

Ban Thường vụ Huyện uỷ phối hợp chặt chẽ với các Ban của Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ và Tổ công tác của Thành uỷ, UBND thành phố để triển khai nghiêm túc, kịp thời các nội dung công việc đã nêu trong Kế hoạch và hoàn thành trước ngày 31-3-2012.

Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN và chủ đề năm 2012 Nghị quyết số 08 của Huyện ủy đã đề ra.

Ý kiến của bạn
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung