Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Phạm Minh Chính: Thay đổi nhận thức, cách thức xúc tiến để thu hút đầu tư
Cập nhật lúc08:01, Thứ Tư, 22/02/2012 (GMT+7)

 

Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh năm 2012 sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-2. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tuyên truyền, giới thiệu về chiến lược phát triển, những tiềm năng, lợi thế và định hướng kêu gọi thu hút đầu tư, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Báo Hải Phòng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Phạm Minh Chính trước thềm hội nghị.

 

Từ tăng trưởng “nóng” (chủ yếu từ nguồn thu khoáng sản) Quảng Ninh hướng tới mục tiêu tăng trưởng “xanh”.
Từ tăng trưởng “nóng” (chủ yếu từ nguồn thu khoáng sản) Quảng Ninh hướng tới mục tiêu tăng trưởng “xanh”.

- Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí có thể cho biết đôi nét về tình hình thu hút đầu tư của Quảng Ninh thời gian qua?

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính: - Được sự hỗ trợ của Trung ương và các Bộ, ngành, những năm qua, đầu tư cả trong và ngoài nước của Quảng Ninh đã thu được một số kết quả nhất định ở một số lĩnh vực tỉnh có thế mạnh. Từ đó, Quảng Ninh đã có thêm những nguồn lực về tài chính, được chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ vào các ngành sản xuất như điện, đóng tàu, xi măng, khai khoáng… Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thì hoạt động xúc tiến đầu tư và đặc biệt là kết quả thu hút đầu tư vào Quảng Ninh thời gian qua vẫn còn rất khiêm tốn. Ngoài những nguyên nhân khách quan do khó khăn từ tình hình chung, do suy giảm kinh tế thế giới và trong nước, sự chưa chín muồi về các điều kiện, cũng có nguyên nhân do chúng ta chưa cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác này.

- Quảng Ninh đã xác định “cải thiện môi trường đầu tư và đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá và then chốt trong giai đoạn hiện nay để huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng". Vậy tỉnh sẽ làm gì để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nguồn lực lớn nhằm hiện thực hoá các mục tiêu trên?

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính: -Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 xác định mục tiêu, nhiệm vụ cùng 3 khâu đột phá, gồm: Xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; tạo bước chuyển mạnh về phát triển nguồn nhân lực; đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Để thực hiện được các mục tiêu và 3 khâu đột phá này, chúng ta cần những nguồn lực rất lớn. Trong khi đó, khả năng của chúng ta lại khiêm tốn. Vì thế cần cải cách, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút nhiều nhà đầu tư cả ở trong và ngoài nước vào đầu tư hạ tầng đồng bộ, nhằm đẩy nhanh hơn nữa sự nghiệp CNH-HĐH.

Một là, về biện pháp tiến hành, để kêu gọi và thu hút đầu tư hiệu quả, chúng ta phải làm tốt công tác xây dựng chiến lược và quy hoạch. Có như thế, các nhà đầu tư mới yên tâm bỏ tiền của, công sức, trí tuệ, tâm huyết vào đầu tư trên mảnh đất của chúng ta. Đặt mình vào vị trí của chủ doanh nghiệp, chúng ta sẽ hiểu rằng chỉ khi làm cho nhà đầu tư thấy đầu tư vào công việc đó, lĩnh vực đó đảm bảo hiệu quả, lợi ích cả trước mắt và lâu dài thì họ mới yên tâm đầu tư lớn.

Hai là, cả hệ thống chính trị của tỉnh phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính. Vừa qua, tỉnh đã thành lập được IPA Quảng Ninh (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư) để tổ chức tiếp nhận và trình duyệt đầu tư. Hoạt động của tổ chức này khác về bản chất so với trước đây. Bởi trước đây, công việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ do nhân viên làm trước rồi mới đến lãnh đạo các sở, ngành và cuối cùng mới đến Chủ tịch UBND tỉnh. Nhưng khi IPA Quảng Ninh ra đời thì quy trình này được đảo ngược: Chủ tịch UBND tỉnh phải là người trực tiếp nghiên cứu hồ sơ trước để chỉ đạo, giao việc cho sở, ngành nào làm và giới hạn trong bao lâu thì phải xong công việc đó. Như vậy vừa tăng cường được trách nhiệm, sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch UBND tỉnh, vừa nâng cao được hiệu quả hoạt của bộ máy hành chính để đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với nhiệm vụ thu hút đầu tư.

Ba là, để thu hút đầu tư, tỉnh sẽ công bố rộng rãi các quy hoạch, dự án trên địa bàn và thông báo cụ thể những thuận lợi, khó khăn, đồng thời phân tích những lợi ích mà nhà đầu tư sẽ được hưởng nếu đầu tư vào đó. Quảng Ninh cam kết đầu tư hạ tầng đồng bộ về điện, nước, giao thông và các hạ tầng cơ sở khác đến tận chân công trình, đảm bảo các nhà đầu tư khi đến tiếp nhận dự án được thuận lợi, không mất quá nhiều thời gian về những vấn đề liên quan đến hạ tầng, giải phóng mặt bằng hay các rắc rối khác mà trước đây hay gặp phải.

- Một trong những nội dung lớn của Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này là định vị sự phát triển của Quảng Ninh trong tương lai. Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng đang được đặt ra với cả nước nói chung, Quảng Ninh nói riêng. Xin đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho biết rõ hơn về vấn đề này?

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính: - Từ năm 2012, Quảng Ninh đã xác định mục tiêu phát triển kinh tế là chuyển từ tăng trưởng “nóng” sang tăng trưởng “xanh”, từ tăng trưởng chưa bền vững sang tăng trưởng bền vững, từ phát triển theo bề rộng sang phát triển theo chiều sâu. Đây là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng, Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ ba và Nghị quyết số 13/NQ-TƯ tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư. Quảng Ninh cần thiết phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng là do nguồn thu của tỉnh đang phụ thuộc quá nhiều vào nguồn tài nguyên hữu hạn. Thí dụ, trong năm 2011 vừa qua, thu từ khoáng sản chiếm tỷ lệ 67%, thu từ cấp quyền sử dụng đất là 10%. Nếu ta cứ phụ thuộc nhiều vào nguồn hữu hạn này thì sự phát triển sẽ không bền vững và sẽ là tăng trưởng “nóng”.

Chủ đề thảo luận chính tại Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này là tìm hướng đi, tạo nhận thức chung trong cán bộ, nhân dân trong tỉnh và các nhà đầu tư về sự cần thiết phải chuyển đổi từ tăng trưởng “nóng” sang tăng trưởng “xanh”. Đồng thời, phải chuyển từ nhận thức sang thành hành động. Quảng Ninh cùng với Bộ Kế hoạch & Đầu tư tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư lần này rất phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của Quảng Ninh và chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần đem lại sự thay đổi, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

- Vậy Quảng Ninh xác định đột phá trong thu hút đầu tư là gì? Hội nghị lần này hướng đến những mục tiêu cụ thể nào?

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính: - Quảng Ninh đã chọn: 5 lĩnh vực mà tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư, gồm: Hạ tầng, thương mại đầu mối; đào tạo nguồn nhân lực; sản xuất các mặt hàng liên quan đến lợi thế về biển và đầu tư phát triển hạ tầng du lịch cho tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Còn mục tiêu cụ thể mà Hội nghị hướng tới là làm thay đổi nhận thức của cộng đồng nhà đầu tư, nhận thức của các nhà lãnh đạo, quản lý và của nhân dân; cùng với đó là thay đổi cách thức xúc tiến đầu tư; ký kết được những dự án lớn, hiệu quả; tạo hiệu ứng để thu hút đầu tư trong những năm tiếp theo.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Văn Đức thực hiện

Ý kiến của bạn
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung